Zoeken naar win win lening voorwaarden

win win lening voorwaarden
 
De winwinlening een snelle weg naar investeerders?
Hoe veel kan je lenen? Je kan verschillende winwinleningen aangaan. Je kredietverstrekker mag maximaal 50.000 euro uitlenen. In totaal kan je zo tot 200.000 euro verzamelen. De lening loopt acht jaar en je betaalt een jaarlijkse rente van 25%. Hoe pak je zoiets aan? Tot voor kort moest je online een aanvraag indienen waarbij ook de kredietgever zijn of haar gegevens doorspeelde. Maar sinds 2014 verlaagt het platform www.winwinner.be de drempel. De site dient als schakel tussen starters en particulieren. Die laatsten kunnen grasduinen doorheen een lijst met bedrijven die zij willen steunen. Zij hoeven dus niet per se tot je FFF-netwerk te horen. WinWinner zélf een startende onderneming is?
PMV Simulatie van een Winwinlening.
Op dit scherm krijgt u enkel simulaties te zien.
Voordelige lening voor ondernemingen Win-winlening Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
We ondervinden connectiviteitsproblemen controleer of u nog een stabiele verbinding heeft met het internet. Uw aanvraag kan niet verwerkt worden door een technisch probleem. Voordelige lening voor ondernemingen Win-winlening. Lees deze pagina voor. Met de Win-winlening wil de Vlaamse overheid particulieren ertoe aanmoedigen geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Voor particulieren is het een uitstekend instrument om de zaak van een vriend familielid of kennis een duwtje in de rug te geven. En ondernemingen kunnen met de Win-winlening gemakkelijker kapitaal uit hun directe omgeving aantrekken. Als u als particulier een Win-winlening toekent aan het bedrijf van een vriend familielid of kennis dan krijgt u een jaarlijkse belastingkorting van 225 procent op het openstaande kapitaal.
VLAAMSE WIN-WIN LENING.
in een nieuwe machine een nieuwe auto of bestelwagen e.d maar weinig zin heeft om bij de bank aan te kloppen dan kunt u overwegen om u tot uw familie en/of uw vrienden te wenden. Daar zit inderdaad zowel voor u als voor de geldschieter een win in. Het interesttarief is immers wettelijk gezien beperkt zodat het voor u sowieso een goedkope lening is. De geldschieter van zijn kant krijgt bovenop die interesten nog een fiscaal voordeel. Zowel aan de ene als aan de andere win wijzigt er echter iets voor 2015. Nog iets goedkoper lenen. In 2014 was het maximale interesttarief voor zon win-winlening immers nog 275% dit jaar ligt dat op 250%. De minimale interestvergoeding ligt voor 2015 op 125%.
Decreet betreffende de Winwinlening.
19 december 2014 art. 16 I aanslagjaar 2015. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. De verplichtingen en voorwaarden die dit decreet en de in uitvoering ervan genomen maatregelen opleggen moeten enkel worden nageleefd. of vervuld met het oog op de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk VI van dit decreet. In dit decreet wordt verstaan onder. 1 Winwinlening een kredietovereenkomst die tussen een kredietgever en een kredietnemer wordt gesloten en die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften vastgelegd in dit decreet.
Win-win lening Fiscaal voordelig geld lenen aan bedrijven.
In elk geval zal de kredietgever dus 30% van het ontleend kapitaal terug ontvangen onder de vorm van een belastingkorting. Opgelet ook al wordt de win win lening fiscaal gestimuleerd de lening is nog steeds onderworpen aan de gemeenrechtelijke regeling van roerende voorheffing. Waar men in België een uitzondering heeft voor de eerste schijf van inkomsten via de rente op een spaarrekening zijn alle intresten op de win win lening onderworpen aan roerende voorheffing 2015 25% 2016 27%. Wanneer de kredietgever en de kredietnemer de maximale rentevoet voor de Vlaamse win win lening zouden overeenkomen ontvangt de kredietgever een netto-rente van 183%. Bezoek de website winwinlening.be voor meer informatie en om uw aanvraag in te dienen. Voorgaand artikel Achtergestelde lening.
Winwinlening.
Zie Betaling van de roerende voorheffing. Belastingschuldigen die hun fiscale woonplaats hebben in het Vlaams Gewest. versturen de papieren aangifte 273 naar. Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen? Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen. Een KMO is een onderneming. met minder dan 250 werknemers. waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro en. die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium.
Winwinlening Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Bekijk PDF Pagina printen. Laatste revisiedatum 21 nov 16. Met de Winwinlening van PMV/Z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van 200.000 winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 per kredietgever. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkrediet van 25% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening Kmo-cofinanciering Winwinlening en de Waarborgregeling dat behoort tot de PMV-groep.

Contacteer ons