Zoeken naar win-win lening vlaanderen

win-win lening vlaanderen
 
De Vlaamse win winlening.
Zowel voor de onderneming als voor de geldschieter spreken we van een win. Het intresttarief is immers wettelijk gezien beperkt zodat het voor de kredietnemer sowieso een goedkope lening is. De geldschieter van zijn kant krijgt bovenop die interesten nog een fiscaal voordeel. Zowel aan de ene als aan de andere win wijzigt er iets voor 2015. Nog iets goedkoper lenen. In 2014 was het maximale intresttarief voor de win winlening immers nog 275% dit jaar ligt dat op 250%. U hoeft evenwel niet het maximale intresttarief aan te rekenen. De minimale interestvergoeding voor 2015 bedraagt 125%. Wat met het fiscaal voordeel? De interestvergoeding wordt aangedikt met een fiscaal rendement van 250%.
Winwinlening Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Bekijk PDF Pagina printen. Laatste revisiedatum 21 nov 16. Met de Winwinlening van PMV/Z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van 200.000 winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 per kredietgever. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkrediet van 25% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening Kmo-cofinanciering Winwinlening en de Waarborgregeling dat behoort tot de PMV-groep.
De Winwinlening van uw vrienden moet u het hebben.
op zijn of haar beurt geen kredietnemer is van een Winwinlening. Interessant om weten de feitelijk samenwonende partner kan dus wel een lening toestaan! Enkel in Vlaanderen gevestigde kmos kunnen een Winwinlening afsluiten. In deze context verstaat men onder een kmo. een onderneming met minder dan 250 werknemers. de jaaromzet bedraagt maximaal 50.000.000 of het balanstotaal is niet hoger dan 43.000.000. Kortom het gros van de Vlaamse ondernemingen komt dus in aanmerking. Opgelet niet alleen vennootschappen komen in aanmerking ook natuurlijke personen en zelfs VZWs kunnen een dergelijke lening afsluiten. De kredietnemer mag zich maximaal voor 200.000 met Winwinleningen financieren. Het maximaal bedrag waarvoor een ondernemer Winwinleningen kan afsluiten werd vanaf 9 augustus jl. verdubbeld van 100.000 tot 200.000.
Rentevoet winwinlening 2016 gekend Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Wie gedurende 8 jaar tot 50.000 leent aan een Vlaams bedrijf krijgt hierop een belastingvermindering en eventuele fiscale recuperatie.
VLAAMSE WIN-WIN LENING.
De voorwaarden om in 2015 zon Vlaamse win-winlening te sluiten zijn enigszins gewijzigd. Hoe zit dat nu dan met die zgn. In welke mate valt er goed nieuws te rapen? Als u dit jaar een investering moet of wilt doen bv. in een nieuwe machine een nieuwe auto of bestelwagen e.d maar weinig zin heeft om bij de bank aan te kloppen dan kunt u overwegen om u tot uw familie en/of uw vrienden te wenden. Daar zit inderdaad zowel voor u als voor de geldschieter een win in.
Winwinlening Unizo.
De Winwinlening.
Wat als het fout loopt? Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen door bvb. faillissement stopzetten van de activiteit edm. of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen kan de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar stellen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de onderneming. Indien effectief blijkt dat de onderneming de lening geheel of gedeeltelijk niet zal kunnen terugbetalen kan de schrapping van de winwinlening worden aangevraagd bij PMV. Het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan kan voor 30% worden gerecupereerd door middel van een belastingkrediet. Bij vragen hierover aarzel niet om WinWinner te contacteren. Contact informatie PMVPMV Winwinlening. T 02 229 52 30.
Win-win lening Fiscaal voordelig geld lenen aan bedrijven.
Uw locatie op de site Leningen vergelijken op Lening.org Win-win lening. Denkt u er aan om binnenkort een eigen onderneming op te starten of verder uit te bouwen? Heeft u al een bezoek aan verschillende banken gebracht maar kon geen van hen u bekoren met een gunstig voorstel? In deze hypothese zou men perfect gebruik kunnen maken van de win-winlening. Zoals de benaming doet vermoeden zorgt de win-winlening voor voordelen bij zowel de kredietgever als nemer. Wat is een win-winlening?
Winwinlening.
Welke bewijsmiddelen door de federale belastingadministratie aanvaard zullen worden is een feitenkwestie waarvoor Waarborgbeheer nv u geen garantie kan bieden. Kan de Winwinlening gecombineerd worden met een krediet afkomstig van het Participatiefonds Vlaanderen? Het Participatiefonds Vlaanderen maakt eveneens deel uit van PMV sinds 1 juli 2014. Er is geen onverenigbaarheid. Kunnen gepensioneerden laag inkomen genieten van het belastingvoordeel? Ook mensen met een laag inkomen genieten van het belastingvoordeel van 25 %. Indien ze geen belastingaangifte meer krijgen moeten ze opnieuw een belastingaangifte aanvragen. Wat indien de kredietnemer overgaat van een eenmanszaak naar een vennootschap?
Voordelige lening voor ondernemingen Win-winlening Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
02 229 52 31 E-mail. Bekijk in Google Maps. Voordelige lening voor ondernemingen Win-winlening. Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door Agentschap Informatie Vlaanderen. Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is. Even geduld uw positie in de wachtrij wordt bepaald. Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is. Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is. Even geduld uw gesprek wordt zo snel mogelijk gestart. Het gesprek met een medewerker van 1700 werd beeïndigd.

Contacteer ons