Meer resultaten voor win win lening 2013

win win lening 2013
 
Winwinlening vernieuwd 2013.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Kantoor Gent op afspraak. 0484 18 74 34. Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid. In deze bijdrage herhalen we nog eens de voornaamste principes. Een interessante nieuwigheid is dat kmos vanaf 9 augustus 2013 maximaal 200.000 kunnen ontlenen. Tot dan bedroeg het maximum 100.000. Hierdoor wordt deze financieringsvorm nog interessanter. lees meer in pdf. Copyright 2013 BA Advies Boekhouder Aalst Halsesteenweg 42 9402 Meerbeke Ninove.
De Winwinlening van uw vrienden moet u het hebben.
Hierdoor wordt deze financieringsvorm nog interessanter. Deze alternatieve financieringsvorm maakt het voor kmos gemakkelijker om goedkoop aan geld te geraken. Het rentetarief op de Winwinlening mag immers maximaal 275% bruto bedragen indien de lening wordt afgesloten in de loop van 2013. De investeerders krijgen dus een mooie rentevergoeding met als kers op de taart een jaarlijkse belastingvermindering van 250%. Naar onze mening wordt deze kredietvorm in de praktijk nog veel te weinig overwogen. Persoonlijk zouden we geen geld verstrekken aan kmos met erg risicovolle activiteiten. Maar een lening aan een managementvennootschap patrimoniumvennootschap of vrije beroeper is in de meeste gevallen een heel stuk minder risicovol indien u het volste vertrouwen hebt in de bedrijfsleiding. Wie mag lenen of ontlenen?
Decreet betreffende de Winwinlening.
2 kredietovereenkomst een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een kredietnemer krediet verleent of toezegt hieronder wordt tevens verstaan een lening waarbij een kredietgever aan een kredietnemer geldmiddelen ter beschikking stelt onder de verbintenis van terugbetaling door de kredietnemer. 3 kredietnemer een KMO die in het kader van zijn bedrijfs of beroepsactiviteiten een kredietovereenkomst sluit. 4 kredietgever een natuurlijk persoon die buiten het kader van zijn handels of beroepsactiviteiten een kredietovereenkomst sluit.
Actua fiscaal boekhoudkundig en sociaal.
Doel via een fiscaal voordeel particulieren aanmoedigen. Maximum 50.000e per particulier én per onderneming. Vaste looptijd van 8 jaar. Aanwending uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden. Intrest tussen wettelijke rentevoet en wettelijke rentevoet vandaag tussen 275% en 55%. Terugbetaling hoofdsom op einde van looptijd. 25% op uitgeleend bedrag max 1.250. 30% v/h niet terugbetaald bedrag. Ingeval van faillissement kennelijk onvermogen of vereffening. starter 3 jaar ingeschreven bij kruispuntbank. Voornaamste exploitatiezetel in Vlaamse Gewest. geen echtgenoot of wett samenwonende partner van kredietnemer-zelfstandige.
Maximale rentevoet van de Winwinlening aanzienlijk verlaagd Bright. Juridische adviseurs advocaten.
Een onderneming kan zo tot een maximaal bedrag van 100.00000 ten titel van winwinleningen aangaan met een maximum van 50.00000 per kredietgever. De achtergestelde lening is terugbetaalbaar in één keer na verloop van acht jaar dan wel kunnen kredietgever en nemer maandelijkse driemaandelijkse zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen voorzien. Hoewel de lening een vaste looptijd van acht jaar voorziet is er een eenmalige vervroegde terugbetaling van het openstaand saldo mogelijk. Een klassieke leningsovereenkomst veronderstelt de betaling van interesten. Bij de winwinlening is dit niet anders. De interesten moeten worden betaald op de overeengekomen vervaldagen en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte.
Actua fiscaal boekhoudkundig en sociaal.
Het maximumbedrag per kredietgever is wel niet verdubbeld. De terugbetaling van de hoofdsom van de Winwinlening kan variëren tussen verschillende aflossingsmogelijkheden maandelijks trimestreel semestrieel jaarlijks éénmalige na acht jaar. De wettelijke referentierentevoet voor 2013 bedraagt 275% BS 9 januari 2013. De rentevoet mag echter wel niet hoger zijn dan deze wettelijke rentevoet en ook niet lager zijn dan de helft van deze wettelijke rentevoet. Dit betekent dat voor 2013 de rentevoet zich situeert tussen 1375% en 275%. Let wel dat er voortaan sowieso 25% roerende voorheffing dient op betaald te worden. Het netto rendement bedraagt voor 2013 maximaal. 20625% 275% 25% roerende voorheffing 25% fiscaal voordeel 456 % en dit gedurende acht jaar. Vandaag toch nog een mooi rendement! Bestemming van de kapitalen.
Winwinlening.
De kredietnemer moet de middelen integraal aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs of beroepsactiviteiten als rechtspersoon of als zelfstandige. De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen. De rentevoet voor 2016 bedraagt maximum 225% en minimum 1125%. Beide partijen winnen erbij. Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijgt u de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden. Als particulier vriend kennis familielid of investeerder draagt u bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Bovendien krijgt u een jaarlijks belastingkrediet van 25 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.
Winwinlening Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Bekijk PDF Pagina printen. Laatste revisiedatum 21 nov 16. Met de Winwinlening van PMV/Z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van 200.000 winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 per kredietgever. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkrediet van 25% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening Kmo-cofinanciering Winwinlening en de Waarborgregeling dat behoort tot de PMV-groep.

Contacteer ons